logoUZP

Sprawozdania RoczneSystem do przesyłania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach na podstawie ustawy Pzp z 2004 r.Uwaga: W zależności od stanu prawnego, zgodnie z którym były udzielane zamówienia, sprawozdania o zamówieniach udzielonych:

- na podstawie ustawy Pzp z 2004 r. – przekazuje się drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie: http://sr.uzp.gov.pl/ 

- na podstawie ustawy Pzp z 2019 r. – przekazuje się przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronie Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/ 


Informacje dotyczące zasad przekazywania rocznych sprawozdań znajdują się na stronie internetowej Urzędu, link:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/roczne-sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach   


Aby zalogować się do Systemu należy kliknąć link "Logowanie" umieszczony w górnej części tej strony

 

Po zalogowaniu, w górnej części strony, będzie widoczna zakładka "Sprawozdania" z opcjami dotyczącymi rocznego sprawozdania
Sposób przekazywania rocznych sprawozdań o zamówieniach udzielonych na podstawie ustawy Pzp z 2004 r.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

 

 

Sprawozdanie przekazuje się do dnia 1 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. 

Inne formy niż elektroniczna przekazywania sprawozdań nie są akceptowane.

 

 

Aby przekazać roczne sprawozdanie należy:

 

posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń lub rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Wniosek znajduje się w zakładce „Wypełnij wniosek”. Wypełniony wniosek otrzymają Państwo na maila wskazanego w formularzu. Należy go wydrukować, podpisać i przesłać do UZP.

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek, w celu aktywacji konta BZP, należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych na adres:

 

ul. Postępu 17A

02 -676 Warszawa, 

bądź
Fax: (22) 458 77 00

Email: biuletynzp@uzp.gov.pl

  

Aby zmienić dane Zamawiającego w systemie potrzebne do zamieszczenia ogłoszenia lub przesłania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach:

 

Należy zwrócić się:

  • mailem (biuletynzp@uzp.gov.pl)
  • faksem (22 458 77 00)

 

 

Na sr.uzp.gov.pl wszystkie dotychczas przyznane loginy i hasła BZP zachowują swoją ważność.

Na Platformie ezamowienia.gov.pl KONIECZNA jest samodzielna rejestracja i wygenerowanie NOWYCH DANYCH DO LOGOWANIA (tam login BZP i hasło BZP nie zadziałają).

 

 

Kolejne czynności dotyczące wypełniania formularza Rocznych sprawozdań:

 

  • zalogować się do Systemu wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło-BZP,
  • wybrać opcję dotyczącą rocznego sprawozdania (w górnej części strony, zakładka Sprawozdania),
  • wypełnić formularz sprawozdania zaznaczając właściwe opcje i wypełniając odpowiednie pola,
  • przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję „Przesłanie"

 

 

Potwierdzeniem, że sprawozdanie wpłynęło do UZP w wersji elektronicznej jest pojawienie się na stronie Systemu oraz w formularzu sprawozdania numeru referencyjnego i daty, wygenerowanych przez System.

 

 

Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania. Takie sprawozdanie przechowywane jest w Systemie w Przerwanej sesji. Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, po zalogowaniu się do Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań należy wybrać opcję „Przerwane sesje”.


 

 

W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy o kontakt z informacją prawną Urzędu:

 

tel. (22) 458 77 22 w dni powszednie, w godzinach 9:00 – 14:00

 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt:


e-mail: sprawozdania@uzp.gov.pl
tel. (22)  458 77 73,  458 77 57,  458 77 85

 

W przypadku aktualizacji danych Zamawiającego prosimy o kontakt:


e-mail: biuletynzp@uzp.gov.pl


PROBLEMY, które możecie Państwo rozwiązać samodzielnie:

 

1. Nie działa przycisk DALEJ.

 

Prawdopodobnie w formularzu wpisane jest 0 (zero). Proszę usunąć zero (pole zostaje puste), zjeżdżamy suwakiem na dół, naciskamy ZAPISZ FORMULARZ następnie DALEJ.


2.
Nie możesz utworzyć nowego sprawozdania ponieważ dla wszystkich okresów sprawozdawczych powstało nowe sprawozdanie.

 

Użytkownik rozpoczął już edycję Sprawozdania... znajduje się ono w zakładce PRZERWANE SESJE.